top of page

Sebastian Indian Social Projects

Kerala, India
200 000 euro
indéterminée
1997
Bénéficiaires directs

Leerlingen van tweedekansonderwijs, vrouwengroepen,   families ‘Below Poverty Line’ – totaal ongeveer 350 personen.

Partenaire local
Paul Van Gelder

Annemie Doms

Ondersteunen van SISP India, sensibiliseren in Belgie rond de Noord/Zuid problematiek.

Objectifs

Fondsenwerving, lid van een aantal GROS (gemeentelijke raden ontwikkelingssamenwerking), driejaarlijks krantje (Krokantje).

Activités

Sinds de start hebben honderden jongeren dankzij SISP kunnen studeren, en, met een versterkt zelfvertrouwen, een plaats in de complexe Indische maatschappij kunnen verwerven.

Hun families, weduwen en alleenstaande vrouwen konden beter uitgerust en ondersteund door SISP, ontsnappen aan de ergste armoede

SISP India is stevig geïntegreerd in de lokale gemeenschap, werkt samen met gemeentebestuur, politie, sociale kind- en jeugdorganisaties, gezondheidsvoorzieningen, scholen…. zonder onderscheid in godsdienste of kaste, en met speciale aandacht voor meisjes en vrouwen.

Principaux résultats en 2022

bottom of page