top of page

We zijn momenteel bezig met het verbeteren van deze pagina om je ervaring nog beter te maken. Kom snel terug!

Onder constructie

Over ons

ETM is een nationale ontwikkelingsorganisatie, zonder politieke, religieuze of gouvernementele binding, met het kind als middelpunt.

Wij ijveren voor een wereld waarin alle kinderen hun creativiteit zouden kunnen ontplooien en werken wij met respect voor de waardigheid van de mens.

De belangrijkste doelstelling is nieuwe toekomstperspectieven bieden aan kinderen en jongeren van de armste regio’s ter wereld, door duurzame projecten te realiseren en te ondersteunen, die hun levensomstandigheden op fundamentele wijze veranderen.

Wie zijn we?

Onze visie

Investeren in kinderen, is investeren in de toekomst

We willen investeren in kinderen omdat het investeren in de toekomst betekent, hun rechten respecteren en bijdragen aan duurzame ontwikkeling. In een wereld waarin kinderen de sterke schakel zijn die de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken voor toekomstige generaties.

Onze missie

Samen met onze partners leveren we een bijdrage aan het bestrijden van armoede en discriminatie. Dit door duurzame sociaal-familiale, sociaal-economische re-integratie van de armste en meest kwetsbare kinderen en jongeren, waaronder meisjes. Deze kwetsbare kinderen zijn straatkinderen, kinderen die beschuldigd worden van hekserij, wezen, gedemobiliseerde kinderen, kinderen met een handicap, etc. ETM besteedt met haar expertise speciale aandacht aan de thema's Kinderrechten en Gender.

  • Jongeren in het Noorden een kans te bieden om te leren en zich te ontwikkelen in een geest van solidariteit;

  • Samen te werken met partners in zuidelijke landen die onze waarden delen;

  • Religieuze, culturele en levensbeschouwelijke identiteiten respecteren;

  • Kwetsbare kinderen toegang geven tot hun fundamentele rechten op gezondheid en onderwijs.

  • Duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen te zoeken.

We zullen onze doelstellingen bereiken door:
Respect

We zijn ervan overtuigd dat diversiteit een grote aanwinst is voor onze organisatie.

01

Integriteit

Integriteit begeleidt ieder van ons in ons werk en in onze omgang met ethische dilemma's (zie ons ethisch handvest).

02

Betrokkenheid

We tonen betrokkenheid en vastberadenheid bij het uitvoeren van onze missie, die bestaat uit het tegengaan van armoede en het bestrijden van discriminatie om zo een eerlijkere wereld op te bouwen en kwetsbare kinderen en jongeren in het bijzonder naar een betere toekomst te leiden.

03

Verantwoordelijkheidsgevoel

We nemen onze verantwoordelijkheid in al onze activiteiten, op alle niveaus.

04

ETM's betrokkenheid wordt geleid door :

Onze waarden

Historiek

De vereniging werd in december 1967 opgericht door André Motte-dit-Falisse onder de naam Water, melk, koeien, melkstructuren, Kinderen Derde Wereld. De eerste doelstelling van de vereniging was voeding te verzekeren voor jonge kinderen van de Derde Wereld door het verbeteren van de landbouwtechnieken.

Deze microprojecten werden tot in 1991 uitgevoerd.

1967

Oprichting van de vereniging

Vanaf 1991 (K.B 91), voert de NGO een eerste herstructurering uit en wijzigt ze haar structuren conform aan voormelde wetgeving.

1991

Eerste herstructurering

In 1997 verandert de naam in Enfance Tiers Monde / Kinderen Derde Wereld.

1997

Wordt Kinderen Derde Wereld

In 2016 slaagt Kinderen Derde Wereld met succes in de screening van de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, geïnitieerd door Minister Alexander De Croo.

2016

ETM: Succesvolle Belgische screening

In 2023 veranderde de NGO haar naam en pasten haar statuten aan om Empowering ToMorrow's generation te worden, kortweg ETM.

2023

Empowering ToMorrow's generation
bottom of page