top of page

We zijn momenteel bezig met het verbeteren van deze pagina om je ervaring nog beter te maken. Kom snel terug!

Onder constructie

Ethique

Ethiek: een verantwoordelijkheid die we allemaal delen!

Empowering ToMorrow’s generation streeft naar een werkomgeving zonder intimidatie en misbruik. De integriteit van onze organisatie wordt gewaarborgd door het goede gedrag van elke werknemer, op elke locatie, met respect voor de bevolking die we helpen.

 

ETM's management zet zich in om misbruik te bestrijden en de mechanismen en procedures te versterken om het te voorkomen en te bestrijden. Dit omvat het versterken van de middelen voor het indienen van klachten en het bijstaan van slachtoffers en anderen die misbruik melden.

Naleving van de ethische code

We verwachten van al onze medewerkers dat ze onze basisprincipes respecteren, zoals uiteengezet in onze Ethische Code.

Voor ons betekent dit dat we geen gedrag tolereren waarbij misbruik wordt gemaakt van kwetsbaarheid of waarbij de eigen positie wordt misbruikt voor persoonlijk voordeel. We tolereren geen fysiek of psychologisch misbruik, seksuele intimidatie of gedrag dat de menselijke waardigheid niet respecteert. In geen geval tolereren we seksuele relaties met minderjarigen.

Preventie door informatie

We voeren een uitgebreide campagne om het bewustzijn te vergroten en al onze werknemers te informeren over onze Ethische Gedragscode en de beschikbare mechanismen om misbruik te melden.

 

Deze informatie wordt onder andere gedeeld via informatiesessies, bedrijfsbezoeken en trainingen.  We organiseren ook specifieke en regelmatige bewustmakingssessies in het veld voor onze partnerorganisaties.

Bescherming van het slachtoffer

Als wangedrag wordt gemeld, is onze topprioriteit de veiligheid en gezondheid van mogelijke slachtoffers en/of de dader. We bekijken onmiddellijk welk advies, zowel medisch als psychologisch, en welke juridische ondersteuning nodig is.

Vertrouwelijkheid 

We behandelen deze zaken met de grootst mogelijke discretie en vertrouwelijkheid. In sommige gevallen worden de feiten verder onderzocht en worden bepaalde (preventieve) maatregelen en sancties genomen. De gevolgen voor de betrokken medewerkers en partnerorganisaties kunnen variëren van een schriftelijke waarschuwing en verplichte begeleiding/training tot tijdelijk of definitief ontslag, opschorting of beëindiging van samenwerking en financiering.

Klachten en meldingen

Meldings- en klachtenmechanismen gericht op zowel preventie als het opsporen, melden en stimuleren van de behandeling van alle soorten wangedrag nodigen alle werknemers uit om ongepast gedrag, pesterijen of misbruik buiten de hiërarchische structuur te melden. Slachtoffers of getuigen in bedrijven waar Enfance Tiers Monde aanwezig is, worden ook aangemoedigd om wangedrag te melden zodat beschuldigingen kunnen worden behandeld.

Bescherming van kinderen

Voor ETM staan kinderen centraal in wat we doen. Daarom is het voor ons essentieel dat de kinderen en jongeren die door onze acties worden ondersteund, worden beschermd tegen alle vormen van geweld en misbruik.

Ethische regels voor het gebruik van beeldmateriaal:

  • Zie onze richtlijn van 2018 met een link (beeldrechten). Sindsdien zijn er een aantal ethische regels toegevoegd.

  • Maak of publiceer geen foto's van kinderen die helemaal naakt zijn of ongepast gekleed.

  • TRespecteer altijd de waardigheid van kinderen. Schilder kinderen niet af als slachtoffers.

  • Het maken van foto's of video's is strikt voorbehouden aan professioneel gebruik.

Andere ethische regels zullen in de loop van 2024 worden geformuleerd en geïmplementeerd.

Fiscale voordelen

Indien het totaal van uw giften over het volledige jaar minstens 40 euro bedraagt, heeft u recht op een fiscaal attest. De Staat staat u aldus een belastingsvermindering toe. Het fiscaal attest wordt u automatisch toegestuurd in het begin van de maand maart van het volgend jaar.

bottom of page