top of page

We zijn momenteel bezig met het verbeteren van deze pagina om je ervaring nog beter te maken. Kom snel terug!

Onder constructie

Help mee

Hoe kunnen we helpen?

Help de levensomstandigheden te verbeteren door onze partners in het Zuiden te steunen die zich volledig inzetten voor hun projecten. Jouw hulp is cruciaal om hun initiatieven werkelijkheid te laten worden.

U kunt ervoor kiezen om duurzame verandering op de volgende manieren te steunen:

Faire un don

Onze partners in het Zuiden werken hard aan hun projecten om de leefomstandigheden te verbeteren. Uw steun is daarom essentieel. Bedankt om hen te helpen hun projecten te realiseren!

Door een gift of overschrijving (Bank van de Post – 1100 Brussel)

  • IBAN : BE57 0000 0399 9935

  • BIC : GEBABEBB

Kies ervoor om blijvende verandering te steunen door een donatie te doen
Sponsor onze vereniging met een maandelijkse donatie !

Le montant sera débité mensuellement de votre compte. Vous pouvez à tout moment modifier ou annuler votre ordre en nous contactant.

Door deze gulle daad geeft u structurele steun aan de organisatie. Deze formule is de minst kostelijke voor ETM en dus de beste voor de kinderen!

Peter of meter worden

Redonner une famille à un enfant

Un cadeau solidaire par delà les océans

Sauvez la vie d'un enfant des rues en lui offrant son matériel d'accompagnement. Grâce à votre don, il retrouvera sa place au sein de sa famille et pourra vivre, enfin, sa vie d'enfant.

Appelé « matériel d’accompagnement », cet équipement (couverture, riz, huile, poule, chèvre, assiette,...) représente une aide pour la famille, il améliore les conditions de vie de tous et permet ainsi de mieux accepter et assumer le retour de l’enfant.

Vrijwilliger worden

Doneer uw tijd en vaardigheden!

Op zoek naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk die aansluiten bij je passies en waarden? Bij ETM heeft u de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan:

  • In België

  • In de Filipijnen, onder bepaalde voorwaarden

Business voor ETM, een win – win situatie!

Als bedrijf kan u op verschillende manieren bijdragen aan de werking van ETM :

  • U kunt één van onze projecten sponsoren, en uw steun verbinden aan het realiseren van concrete doelstellingen in een programmaland.

  • Het ETM peterschap is voor u als onderneming een optie om de team spirit te ondersteunen, en uw mensen te betrekken bij het lot van kinderen in één of meerdere van de gemeenschappen waar KDW werkt.

  • Of misschien zijn de producten die u als onderneming maakt of de diensten die u levert wel erg nuttig voor ETM.

Uw business voor ETM

Uw gift in uw testament: een gebaar van solidariteit dat u zal overleven!

U voelt zich verbonden met ETM en onze missie. U kunt behalve ons steunen ook een legaat nalaten.

Waarom zou u dat doen ?

U steunt en toont solidariteit met de meest kwetsbare kinderen en jongeren ter wereld en draagt bij tot de onderwijsprojecten van ETM in het Zuiden. Verder laat u in bepaalde gevallen uw erfgenamen genieten van een interessant fiscaal voordeel.

Gift per testament of duo – legaat

Fiscale voordelen

Indien het totaal van uw giften over het volledige jaar minstens 40 euro bedraagt, heeft u recht op een fiscaal attest. De Staat staat u aldus een belastingsvermindering toe. Het fiscaal attest wordt u automatisch toegestuurd in het begin van de maand maart van het volgend jaar.

bottom of page