top of page

We zijn momenteel bezig met het verbeteren van deze pagina om je ervaring nog beter te maken. Kom snel terug!

Onder constructie

In België

Wat doet ETM in België?

Voor ETM is het een proces dat:

  • De banden onderzoekt tussen de mensen in de landen van het Noorden en die in het zich ontwikkelende Zuiden (= voorheen de Derde Wereld);

  • Kinderen én volwassenen in staat stelt inzicht te krijgen in de verbanden tussen hun eigen leven en dat van anderen in de gehele wereld;

  • Het begrip vergroot van de economische, sociale, politieke en milieukrachten die ons leven vorm geven;

  • Vaardigheden, instellingen en waarden ontwikkelt waardoor kinderen en jongeren het perspectief op solidair handelen ontdekken en waardoor ze in hun latere leven ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid opnemen om mee te bouwen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld, waarin macht en middelen billijk zijn verdeeld.

Ontwikkelingseducatie is een onderdeel van mondiale vorming die de kloof tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden in de kijker plaatst.

Waarom sensibiliseren en jongeren erbij betrekken?

De kloof tussen rijk en arm wordt ondertussen alleen maar groter

Dezelfde mensen die mijn koffie produceren hebben het jaar na jaar moeilijker om te overleven… De wereld moet rechtvaardiger worden en het Zuiden heeft recht op duurzame ontwikkelingskansen. Het Noorden met zijn zware ecologische en economische ‘footprint’ draagt hierin een grote verantwoordelijkheid.

Wie in het Zuiden verbetering nastreeft, moet ook in het Noorden aan een mentaliteitswijziging werken en er een breed draagvlak voor een solidaire internationale samenwerking opbouwen door de publieke opinie te sensibiliseren en activeren.

Jonge mensen en kinderen zijn degenen die in een volgende generatie de maatschappij bepalen en zijn nu het meest gevoelig of vatbaar voor attitudevorming. Gedragsvorming begint met andere woorden van jongsaf aan.

De missie van ETM

Door middel van het onderwijs en jeugdbewegingen,  heeft ETM tot doel om kinderen en jongeren de kennis, concepten, het vermogen om anderen te begrijpen en  vaardigheden bij te brengen, zodat dat zij jonge betrokken en solidaire wereldburgers worden.

Opvoeden !

  • Leer- en belevingsmogelijkheden, in de vorm van activiteiten en voordrachten die zich situeren binnen de mondiale vorming in het secondair onderwijs.

  • Voordrachten met betrekking tot het fenomeen straatkinderen en met betrekking tot de Rechten van het Kind, bestemd voor het grote publiek.

  • Organisatie en begeleiding van inleefreizen, gecombineerd met een concrete realisatie van een kleinschalig project door de groep deelnemers.

  • Het uitsturen van jongvolwassenen voor vrijwilligerswerk naar haar partnerorganisaties op de Filippijnen en andere landen.

Wat KDW kan bieden op het domein van ontwikkelingseducatie :
bottom of page